Privacy statement

inleiding

VasimEvents streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. VasimEvents houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is VasimEvents gevestigd te Nijmegen aan De Kolk 10.

Verwerking van persoonsgegevens

VasimEvents legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer je:

  • Onze website bezoekt
  • Contact met VasimEvents opneemt via het contactformulier, leadformulier, telefoon of e-mail
  • Gebruik maakt van onze diensten

Wanneer je met ons contact opneemt en/of gebruik maakt van onze diensten kunnen we vragen naar onderstaande gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Facturatiegegevens
  • Informatie over een te organiseren evenement

VasimEvents gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende aanvraag, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en incidenteel om klanten van (nieuwe) producten en diensten van VasimEvents op de hoogte te houden.

Bewaren persoonsgegevens

VasimEvents bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als je bijvoorbeeld een event bij ons hebt geboekt, zullen wij jouw gegevens bewaren om toekomstige aanvragen te vergemakkelijken.

Delen van persoonsgegevens

VasimEvents verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens websitebezoek

Op de website van VasimEvents wordt algemene trackinginformatie bijgehouden, zoals het aantal klikken op een bepaalde pagina of het aantal bezoekers. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van VasimEvents zijn.

Cookiebeleid

Op onze website maken wij gebruik van cookies waarmee wij automatisch informatie verzamelen wanneer de website van VasimEvents wordt bezocht. Cookies zijn hoeveelheden data die het surfgedrag van de bezoekers in kaart brengen. VasimEvents maakt onder andere gebruik van analytische cookies en tracking cookies.

Analytische cookies gebruiken wij om te onderzoeken welke pagina’s het meest bezocht worden, waar foutmeldingen zijn of hoe effectief bepaalde pagina’s zijn. Als websitebezoeker word je hiervoor anoniem gevolgd en deze gegevens worden bij Google Analytics 24 maanden lang bewaard. De gegevens die worden geregistreerd, worden niet langer dan noodzakelijk en pseudo-anoniem opgeslagen. Dat betekent dat ook de IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Voor de tracking cookies vragen wij jouw toestemming. Met deze cookies onderzoeken wij jouw websitegedrag. De gegevens zetten we in om onze website te kunnen verbeteren, het opstellen van interesseprofielen, marktanalyse, doelgroep analyse en het gebruik van social media. We kunnen deze cookies dus plaatsen voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Gegevens die verzameld worden zijn: bezochte webpagina’s, IP-adres, cookie-inhoud en referrer-URL. De verzamelde gegevens worden na een periode van zes maanden automatisch verwijderd mits de website van VasimEvents niet opnieuw wordt bezocht.

VasimEvents maakt gebruik van directe tracking cookies en indirecte tracking cookies. Directe cookies zijn door VasimEvents zelf geplaatst op de website en worden bijvoorbeeld gebruikt voor statistische doeleinden. Indirecte tracking cookies zijn cookies die door derden geplaatst worden op de website van VasimEvents. Hier kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt worden door organisaties gespecialiseerd in de analyse van websites en die VasimEvents informatie verschaffen over de bezoekersfrequentie van de website. Deze indirecte tracking cookies worden ook vaak gebruikt om advertenties te tonen die aangepast zijn aan het specifieke profiel van de gebruiker.

VasimEvents gebruikt indirecte tracking cookies via Google en Facebook voor online advertentiemogelijkheden. De verzamelde data stelt ons in staat om jou na het bezoek aan onze website gerichte advertenties aan te bieden. De cookies zorgen er bovendien voor dat je niet te vaak dezelfde advertentie tegenkomt.

Weigeren en verwijderen van cookies

Je kunt zelf te allen tijde jouw cookies verwijderen of ervoor kiezen ze niet te accepteren via de instellingen in jouw browser. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VasimEvents en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@vasimevents.nl. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

VasimEvents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@vasimevents.nl.

Foto- en videografie in opdracht van VasimEvents

Wanneer je als gast een bijeenkomst bijwoont die georganiseerd wordt bij VasimEvents kan het voorkomen dat je wordt gefotografeerd of gefilmd door een foto- of videograaf in opdracht van VasimEvents. Deze beelden kunnen na afloop van de bijeenkomst gebruikt worden voor marketingdoeleinden van VasimEvents zoals plaatsing op website, social media, mailings, brochures of campagnes. Wanneer deze vastlegging niet gewenst is, kan dit op de dag van het evenement aangegeven worden aan de foto- of videograaf die in opdracht van VasimEvents werkt. De beelden die gemaakt worden door een foto- of videograaf in opdracht van de organisator van de bijeenkomst, vallen niet onder de privacy statement van VasimEvents, maar onder de privacy statement van de organisator van de bijeenkomst.

Wijziging in privacy statement

VasimEvents houdt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Bekijk daarom met enige regelmaat dit privacy statement.